Sprzątanie Świata

Wprowadzono: 13 stycznia 2011

20 IX 2010r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w akcji „Sprzątanie Świata”. Akcję tę poprzedziły pogadanki z zakresu segregacji odpadów oraz dbania o naturalne środowisko, poczym wszystkim grupom został przydzielony teren do sprzątania. Dzieci dostały foliowe rękawiczki oraz worki, do których wrzucały śmieci. Na pamiątkę tej akcji każda grupa otrzymała po 3 małe dęby, które zostały zasadzone na terenie przedszkola i są codziennie pielęgnowane.