KADRA

W przedszkolu zatrudnionych jest 13 osób, w tym: 6 nauczycieli  i 7 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Personel obsługowy zajmuje się sprawami zaopatrzenia, przygotowuje posiłki, dba o porządek, bierze udział w opiece nad dziećmi. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych na umowy dodatkowe.

 

bares fleurs