Śpiewające brzdące

Wprowadzono: 29 kwietnia 2014

Wychowankwie z naszego przedszkola wzięli udział w konkursie „Śpiewające Brzdące 2014” zorganizowanym przez Spódzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. Nadia Tetlak z grupy Pani Uli zakwalifikowała się do koncertu laureatów. Gratulujemy!