SPRZĄTANIE ŚWIATA

Wprowadzono: 15 październikaa 2013

Ziemię mamy tylko jedną – dlatego od najmłodszych lat musimy kształtować u dzieci postawy proekologiczne, budzić ich świadomość ekologiczną oraz miłość i szacunek do wszystkiego co je otacza – Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w apelu przygotowanym przez grupę „Pszczółki” z okazji „Sprzątania Świata”.