Święto Edukacji Narodowej

Wprowadzono: 21 listopadaa 2012

Nasza pani umie wszystko:
Umie nazwy nadać listkom,
w nazwach kwiatów i motyli
Też się nigdy nie pomyli.

14 październka – Święto Edukacji Narodowej, przedszkolaki obchodziły biorąc udział w apelu, podczas którego, każda grupa występowała z własnym repertuarem.