Archiwum: Czerwiec 2009

15 maja 2009 już po raz VIII odbył się w naszym przedszkolu
TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM”

W tym roku odbył się pod hasłem:

„PRZEDSZKOLAK BADACZEM I ODKRYWCĄ”.

Udział w turnieju wzięły dzieci z przedszkoli: Bielawy, Pieszyc i Piławy Górnej.

Dzieci wykazały się ogromną wiedzą ekologiczną. Bardzo sprawnie rozwiązywały zadania i odpowiadały ba pytania.

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury, które oceniała wiedzę i umiejętności uczestników. W skład jury weszli: przedstawicielka Urzędu Miasta Bielawy – Wydział Ochrony Środowiska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz przewodnicząca Rady Rodziców naszego przedszkola. Każdy uczestnik turnieju dostał wspaniałe nagrody.

Kolejne spotkanie z panią Krystyną Dmochowską przyniosły dzieciom wiele radości i nowych doświadczeń.

8 maja 2009 dzieci z grupy najstarszej wzięły udział w Przeglądzie Piosenki Ekologicznej zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne z Piławy Górnej.

Weronika Czyszczoń zaśpiewała piosenkę „Śmieci precz!” a Julia Tokarska i Kasia Purzycka piosenkę pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”.

Dziewczynki zaprezentowały się na 6!

Po występie pełne wrażeń z drobnymi upominkami i dyplomami wróciły do przedszkola.