W Tip Top English!

Wprowadzono: 13 czerwca 2013

W środę grupa „Żabki” miała zajęcia z języka angielskiego w Centrum Językowym Tip Top English. Podczas lekcji dzieci mogły korzystać z tablicy interaktywnej.