Przegląd taneczny

Wprowadzono: 26 listopadaa 2009

Dzieci z grupy „Biedroneczek” uczestniczyły w Przeglądzie Tańca zorganizowanym przez Przedszkole nr 5 w Bielawie. Dzieci zaprezentowały taniec „Czacza”.