Mikołaj

Wprowadzono: 17 lutego 2009

„Mikołaju to już czas

Mikołaju bądź wśród nas

I z nami zabaw się”

Święty Mikołaj przyjechał do nas saniami z ogromnymi prezentami.