Akcja ,,Sprzątanie Świata” – wszystkie kolory recyklingu.

Wprowadzono: 18 września 2005

    Akcję ,,Sprzątanie Świata" poprzedziły pogadanki z zakresu segregacji odpadów, dbania o naturalne środowisko, spacery. Przystępując do akcji nauczycielki przydzieliły tereny do oczyszczenia dla poszczególnych grup wiekowych, rozdano worki, rękawice. Po zakończeniu akcji wszystkie zebrane odpady posegregowane w odpowiednich workach zostały złożone w kontenerach.

Bez nazwy 1_1.jpg

sprzatanie.jpg

sprzatanie_2.jpg