Archiwum: Wrzesień 2005

    ,,Skrzaty" z pierwszej grupy są już prawdziwymi przedszkolakami, bowiem odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Po złożeniu przez dzieci obietnicy bycia dzielnym, uśmiechniętym przedszkolakiem, pani dyrektor za pomocą czarodziejskiego ołówka dokonała aktu pasowania.Rodzice natomiast ślubowali dzieciom, że zapewnią im szczęśliwe dzieciństwo.

 
 
 

    Udział straszaków w uroczystym otwarciu szlaku. Zaczynamy poznawać swój kraj, od swojego miejsca zamieszkania – Bielawy i jej okolic.Wiele atrakcji można zobaczyć na nowatorskiej ścieżce przyrodniczej: nieznane fragmenty Gór Sowich, osobliwości przyrodnicze, znajdujące się na naszym terenie, oraz zachwycić się naturalnym pięknem otaczającej nas przyrody w różnych porach roku.Zachęćmy naszych rodziców, znajomych do leśnej wędrówki i odkryjmy tajemnice przyrody.

    Akcję ,,Sprzątanie Świata" poprzedziły pogadanki z zakresu segregacji odpadów, dbania o naturalne środowisko, spacery. Przystępując do akcji nauczycielki przydzieliły tereny do oczyszczenia dla poszczególnych grup wiekowych, rozdano worki, rękawice. Po zakończeniu akcji wszystkie zebrane odpady posegregowane w odpowiednich workach zostały złożone w kontenerach.

Bez nazwy 1_1.jpg

sprzatanie.jpg

sprzatanie_2.jpg